Rreth BPA
Akademia Profesionale Barleti e ndërtuar për të plotësuar nevojat e tregut për zhvillimin e aftësive profesionale të brezit të ri.
Biznesi
Diploma profesionale në Biznes me profile në kontabilitet, financë, shërbime bankare, marketing, operacione të biznesit, tregtia me shumicë e pakicë, etj.
Menaxhimi
Diploma profesionale në Menaxhim me profile në Hoteleri-Turizëm, Ndërmarrje të Vogla e të Mesme, Sipërmarrje, Burime Njerëzore dhe Prodhimi dhe Menaxhimi i Logjistikës.
Shkenca Kompjuterike & Informatikë
Diploma profesionale në Shkenca Kompjuterike me profile në Informatike Ekonomike, Sisteme Informacioni, Rrjete, Web Programim, Sigurimi i të Dhënave, etj.
Hoteleri-Turizmi
Diplome profesionale në Hoteleri-Turizëm ose certifikata të veçanta nga American Hotel & Lodging Educational Institute.
Informacion për Kontakte
Ejani pranë Akademisë Profesionale Barleti ose na telefononi për më shumë informacion mbi fushat tona të studimit ose për të marre përgjigje të personalizuara.
Akademia Profesionale Barleti është pjesë e strategjisë së UMB-së për të adresuar kërkesën në rritje të mësimit të integruar që kombinon ekspertizën e avancuar me zhvillimin e aftësive më të gjera praktike dhe një botëkuptim profesional, që janë të nevojshme për suksesin brenda një tregu modern.

Filozofia e veçantë edukative e Akademisë promovon kombinimin dyanësorë të studimit akademik me mësimnxënien e aplikuar në botën profesionale. Duke bërë këtë, do të mundësojë një rrugë që ndjek kualifikimet akademike teksa i mundëson studentët të marrin eksperiencë të gjerë praktike...
Për më shumë klikoni këtu »
Evente Lajme
Më shume »